Aktivitet og individuell oppmerksomhet øker livskvaliteten

Aktivitetsdosetten er et verdifullt system for å hjelpe helsepersonell å realisere reformen Leve hele livet.

Metoden er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet og Stavanger kommune og tatt i bruk på flere sykehjem i hele Norge.

Systemet tilrettelegger for en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Forskning og erfaring fra sykehjem viser at dette kan virke på samme måte som medisin og resultatene er svært positive.

Vil du vite mer?